Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Nauka

Przewód doktorski:

Ocena  naprężeń przeszczepu  ścięgien  mięśni  półścięgnistego i smukłego (st/g)  podczas jednopęczkowej rekonstrukcji  więzadła krzyżowego przedniego.  Gdański Uniwersytet Medyczny, 2011 (otwarcie)

Prace i  publikacje:

 1. Rekonstrukcja i dystrakcja zmiażdżonej kości piętowej – J. Hryniewicz, A. Klewicki, M. Kulmaczewski.  Kwartalnik ortopedyczny – suplement,  1999;  ISSN 1230-1-43 : 12-16
 2. Wyniki leczenia uszkodzeń nerwów obwodowych kończyny górnej – Andrzej Walczyński, Adam Klewicki, Wojciech Masalski. Kwartalnik Ortopedyczny ,  2- 2011, zeszyt 82; ISSN 1230- 1043

Prace pozostałe (wygłoszone referaty) :

 1. Niestabilność stawu kolanowego – J. Hryniewicz, A. Klewicki, S. Kamiński – XIV Konferencja Ortopedów Wojska Polskiego w Zakopanem, 1998r.
 2. Rany postrzałowe w materiale oddziału – S. Kamiński, C. Kuciński, A. Klewicki, D. Paulo – – XIV Konferencja Ortopedów Wojska Polskiego w Zakopanem, 1998r.
 3. Rekonstrukcja i dystrakcja kości piętowej – J. Hryniewicz, A. Klewicki : XVI Konferencja Ortopedów Wojska Polskiego w Elblągu, 1999r.
 4. Uruchomienie sztywnego biodra  – J. Hryniewicz, A. Klewicki
  XVIII Konferencja Ortopedów Wojska Polskiego w Juracie, 2001r
 5. Jednoczasowa protezoplastyka unilatelana kolana i biodra – J.Hryniewicz, A. Klewicki, A. Walczyński. : XVIII Konferencja Ortopedów Wojska Polskiego w Juracie, 2001r
 6. Uruchomienie sztywnego kolana – J. Hryniewicz, A. Klewicki –
  XIX  Konferencja Ortopedów Wojska Polskiego w Szczyrku, 2002r
 7. Bóle kolana  po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem przeszczepu BTB – A. Klewicki, S. Kaminski – XXII Konferencja Ortopedów Wojska Polskiego w Bydgoszczy , 2005r
 8. Więzadło właściwe rzepki po pobraniu przeszczepu BTB w obrazie USG – A. Klewicki, S. Kamiński – Wiosna Ortopedyczna, Stegna, 2006r
 9. Wyniki leczenia uszkodzeń nerwów obwodowych kończyny górnej – A. Walczyński, A. Klewicki – Zima Ortopedyczna, Stare Jabłonki, 2010r
 10. Zastosowanie wypełniaczy cementowych w leczeniu infekcji okołoprotezowych i zapaleń kości – Adam Klewicki, Maciej Dmochowski – Dni Ortopedyczne PTOiTR, Ostróda, 2017r