Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Adam Klewicki

specjalista ortopedii i traumatologii

Pacjent to osoba, która straciła zdrowie. Rolą lekarza jest odwrócić stan choroby. Powrót do zdrowia   wymaga zaufania ze strony pacjenta, oraz wiedzy i  poczucia odpowiedzialności lekarza.  Jeżeli przyjmuje się zobowiązanie, należy je wypełnić. 

A. Klewicki