Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Sylwetka

Uzyskałem dyplom lekarski na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdański. Staż podyplomowy odbyłem kształcąc się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elbląg. Kierunek specjalizacyjny ortopedii i traumatologii narządu ruchu obrałem rozpoczynając specjalizację dwustopniową w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 110 Szpitala Wojskowego w Elblągu.

Tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu uzyskałem w 2005 roku pracując w Szpitalu Miejskim im Jana Pawła II w Elblągu. Na przestrzeni lat doskonalenia zawodowego podejmowałem kolejne etapy od stażysty, lekarza pogotowia ratunkowego, lekarza ambulatorium chirurgicznego, asystenta oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oraz specjalisty. Pracę w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej uważam jako dopełnienie pracy na bloku operacyjnym i oddziale szpitalnym.

Obrałem dalszy etap kształcenia zawodowego poprzez rozprawę doktorską dotyczącą zagadnień medycyny sportowej. Uznaję konieczność podnoszenia kwalifikacji w zawodzie lekarza.

Jestem członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTR)
  • Organizacji AO Trauma,
  • International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine (ISAKOS)
  • European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy  (ESSKA)