Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Autologiczny Koncentrat bogato – płytkowy (PRP)

Jest specjalnie przygotowanym koncentratem płytek krwi i osocza, który można podać bezpośrednio w uszkodzoną tkankę tak aby stworzyć warunki sprzyjające szybszemu gojeniu. Naturalny proces gojenia łączy działanie czynników wzrostu i komórek macierzystych. Zastosowanie komórek bioaktywnych jest obecnie uznawane za przełom w leczeniu. Autologiczny Koncentrat Płytkowy będący koncentratem płytek krwi i osocza, zawiera wysokie stężenie czynników wzrostu. Podanie w odpowiednie miejsce uszkodzenia pozwala na zapoczątkowanie kaskady reakcji, która skutkuje mobilizacją krążących komórek macierzystych różnicujących się w dojrzałe tkanki.

Zapalenia nadkłykcia bocznego łokcia / łokieć tenisisty
Zapalenie rozcięgna podeszwowego / ostrogi piętowe
Uszkodzenie przewlekłe ścięgna achillesa / entezopatia

« powrót