Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Medycyna sportowa

Urazy sportowe podczas uprawiania dyscyplin sportowych, oraz  urazy w dniu codziennym  odbierają sprawność.  Zabiegi  z zakresu medycyny sportowej pozwalają na powrót do zainteresowań. Najczęściej wykonywanymi zabiegami operacyjnymi  są procedury artroskopowe.  Wykonuje się naprawy struktur stawowych takich jak : łąkotki , obrąbek,  chrząstka stawowa, dokonuje się mocowania zerwanych ścięgien, oraz rekonstrukcje więzadeł stawowych. Oczekiwania pacjentów wzrastają. Dąży się do skrócenie czasu leczenia, wcześniejszego podejmowania  odpowiednich aktywności ruchowych tak aby pacjent mógł realizować swoje potrzeby.

KOLANO:

BARK:

STAW SKOKOWY

AUTOLOGICZNY KONCENTRAT BOGATO-PŁYTKOWY (PRP)

Jest specjalnie przygotowanym koncentratem płytek krwi i osocza, który można podać bezpośrednio w uszkodzoną tkankę tak aby stworzyć warunki sprzyjające szybszemu gojeniu. Naturalny proces gojenia łączy działanie czynników wzrostu i komórek macierzystych. Zastosowanie komórek bioaktywnych jest obecnie uznawane za przełom w leczeniu. Autologiczny Koncentrat Płytkowy będący koncentratem płytek krwi i osocza, zawiera wysokie stężenie czynników wzrostu. Podanie w odpowiednie miejsce uszkodzenia pozwala na zapoczątkowanie kaskady reakcji, która skutkuje mobilizacją krążących komórek macierzystych różnicujących się w dojrzałe tkanki.