Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Chirurgia urazowa

To dziedzina zajmująca się między innymi leczeniem złamań kości.
Złamanie kości jest zajściem krótkotrwałym, jednak o długotrwałych następstwach.  Kiedy dochodzi do  złamania kości, prócz wszystkich niedogodności związanych z dolegliwościami pacjenci odczuwają zdziwienie, że „ta choroba” tyle trwa. Proces gojenia  złamań rządzi się prawami,  które określają czas trwania leczenia, dobór metod leczenia, prawdopodobne komplikacje.

Celem leczenia złamań jest uzyskanie zrostu kostnego bez utraty funkcji narządu ruchu. Skrócenie leczenia jest bardzo istotne dla pacjentów, ponieważ pozwala na niezależność, której często pozbawia choroba. Skrócenie leczenia to wcześniejszy powrót do pracy i  zainteresowań. 

Osteosynteza to termin, który wprowadziła organizacja AO (www.aofoundation.org), która od  ponad pół wieku zajmuje się zagadnieniami leczenia złamań ,  kształceniem lekarzy i rozwojem zespoleń.  W swojej praktyce uznaję  podstawy i zasady osteosyntezy. Dzięki czemu stosuję coraz mniej rozległe techniki operacyjne, nowocześniejsze zespolenia, podnoszę swoje kwalifikacje.