Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Leczenie mnogich obrażeń ciała

Mnogie obrażenia ciała to konsekwencja urazów związanych z dużą energią, która uszkadza tkanki i narządy. Mamy z nimi do czynienia podczas wypadków samochodowych, upadków z wysokości. Możliwe  liczne złamania kości, utrata krwi, obrażenia wewnętrze mogą spowodować zagrożenie utraty zdrowia i życia.

« powrót