Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Leczenie złamań kości długich

Ma za zadanie doprowadzić do uzyskania zrostu kości bez zniekształceń i zaburzeń osi z możliwe zachowaną naturalną długością. Do leczenia posługujemy się zespoleniami typu gwoździe śródszpikowe, które wprowadza się do jamy szpikowej – wnętrza kości. Tego typu metoda zespolenie wprowadza się od końca kości, odpowiednio mocując. W ten sposób nie ma konieczności wykonywania rany operacyjnej w miejscu złamania, a jedynie w miejscu wprowadzenia gwoździa. Gwoździe są szeroko stosowane w leczeni złamań kości udowej, piszczelowej.

Innym rozwiązaniem jest stosowanie płyt metalowych dokręcanych do kości przy pomocy śrub. Płyty metalowe wymagają dostępu chirurgicznego do miejsca ich mocowania. W nowoczesnych zespoleniach, ogranicza się również rozległość rany operacyjnej.

« powrót