Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Leczenie niestabilności stawu barkowego

Zwichnięcie stawu barkowego jest częstym urazem niezależnym od wieku. Podczas zwichnięcia dochodzi do uszkodzenia struktur stawowych takich jak obrąbek stawowy. W niektórych przypadkach taki uraz i uszkodzenie powodują kolejne zwichnięcia stawu barkowego. Taka sytuacja stwarza szereg niedogodności jak ograniczania funkcji , dolegliwości, doprowadza do zmian zwyrodnieniowych. Niestabilność stawu barkowego określana też jako nawrotowe zwichnięcie stawu brakowego czy też nie do końca poprawnie : nawykowe zwichnięcie barku. Istnieje możliwość naprawy uszkodzeni, które określa się między innymi uszkodzeniem Bankarta. W tym celu posługujemy się technikami artroskopowymi polegającymi na mocowaniu uszkodzonego obrąbka stawowego do panewki stawowej. Również w tym przypadku wykorzystujemy wszczepy mocujące wykonane z materiałów przyjaznych. W konsekwencji zabiegu stosuje się unieruchomienie 6 tyg. , konieczna jest rehabilitacja

« powrót