Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Naprawa uszkodzenia powierzchni stawowej (chrząstki)

Rzadkim powikłaniem skręceń stawu jest uszkodzenie powierzchni stawowej kości skokowej . Złamanie chrzęstno-kostne, bądź martwica chrzęstno-kostna oddzielająca w obrębie stawu skokowego są wskazaniami do leczenia operacyjnego. W takich schorzeniach wykonujemy artroskopię stawu, której celem jest usunięcie uszkodzenia. Pozwala to na ustąpienie lub złagodzenie dolegliwości podczas obciążeń.

« powrót