Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Przeszczepy chrzęstno-kostne cylindryczne

Uszkodzeniu urazowemu może ulec również powierzchnia stawowa pokryta chrząstką stawową. Pewne stany chorobowe też uszkadzają powierzchnię stawową (martwica chrzęstno-kostna oddzielająca). Powierzchnia stawowa posiada wtedy ubytki, które pozostawione prowadzą do zmian zwyrodnieniowych. Istnieje możliwość uzupełnienia miejsca ubytku powierzchni stawowej poprzez pobranie chrząstki stawowej z podłożem kostnym z miejsc, które nie są obciążane w stawie. Wykonuje się przeniesienie przeszczepu chrząstki w obrębie tego samego stawu kolanowego i umocowanie go w miejscu uszkodzonym. Odtwarza się w ten sposób powierzchnię stawową co zapobiega zmianom zwyrodnieniowym. Taki zabieg, również wykonuje się w technice artroskopowej.

« powrót