Praktyka Lekarska Adam Klewicki

Rekonstrukcje innych więzadeł stawu kolanowego

Staw kolanowy jest wyposażony w więzadła, które stabilizują go w różnych płaszczyznach i ruchach. Uszkodzenie, któregoś z więzadeł powoduje nadmierne wychylenie, lub nieprawidłową składową określonego ruchu w stawie. Taki stan określa się jako niestabilność i jest odczuwany przez pacjenta.
Ważnym badaniem w obrazowaniu uszkodzeń więzadeł jest rezonans magnetyczny (MR).
Zadaniem chirurga jest odtworzenie uszkodzonego więzadła aby poprawić funkcje. W tym zakresie wykonuje rekonstrukcje : więzadła pobocznego piszczelowego (MCL), więzadła pobocznego strzałkowego (LCL), więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) przy nawrotowym zwichnięciu rzepki oraz więzadła krzyżowego  tylnego (PCL).
Każdy z powyższych zabiegów wymaga odpowiedniego przygotowania . Również przy tego typu zabiegach operacyjnym stosujemy wszczepy mocujące, które pozostają z pacjentem.
Rehabilitacja po zabiegu jest dopasowana do określonej procedury operacyjnej.

« powrót